Eltel underhåller nät åt Göteborgs stad

Eltel erbjuder underhållsrelaterade tjänster av Göteborgs stads datanät. Arkivbild

Eltel har tecknat ett fyraårigt ramavtal med Göteborgs stad avseende installation, felsök och underhåll av fiber- och kopparnät i Göteborgs stads fastigheter. Avtalet är värt cirka 32 miljoner kronor.

– Den här affären stärker ytterligare vår tillväxt inom fastighetsnät och inomhuslösningar och det kompletterar väl vår produktportfölj. Inomhusnät och fastighetsnät är ett område där vi ser en god tillväxt kommande år, säger Leif Göransson, vd Eltel Sverige.

Avtalet omfattar både befintliga och nya installationer i stadens lokaler, såsom i skolor och i andra kommunala fastigheter. Genom tecknandet av avtalet kan Eltel även erbjuda service- och underhållsrelaterade tjänster av Göteborgs stads datanät.

Avtalsperioden sträcker sig till maj 2026.