Standarden för landström väntas bli färdig senare i år

Efterlängtad standar för landström kommer under året. Foto: SEK

Standarden för funktion och säkerhet i elsystemet för landanslutning är ännu så länge bara provisorisk, men senare i år väntas också den standarden bli färdig. Sjöfart är en internationell verksamhet och arbetet med de här standarderna har skett i ett internationellt samarbete. Det gäller också standarden för lågspänningskontakterna, IEC 60309-5, som nu också antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard, SS-EN IEC 60309-5. Den har den långa titeln: Industriuttagsdon – Stickproppar, vägguttag och apparatanslutningsdon för industribruk – Del 5: Fordringar på dimensionell oförväxelbarhet för anslutningsdon för landanslutning av fartyg.

Den tillhörande systemstandarden är ett samarbete mellan de båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO och den amerikanska organisationen IEEE: Utility connections in port – Part 3: Low voltage shore connection (LVSC) systems – General requirements. Den nuvarande utgåvan är provisorisk, IEC/IEEE PAS ­80005‑3, se preview, men en ”riktig” standard är alltså på gång.

Kontaktdonet enligt SS-EN 60309-5 är runt och med en diameter på 103 mm. Största märkström är 350 A. Förutom tre faser och jord har den också fyra, klenare pilotkontakter. De ingår i kretsar för övervakning av kontinuiteten i anslutningen.

Hur övervakningskretsarna kopplas framgår av systemstandarden. Där beskrivs också vad som krävs av installationen och arrangemangen i land, utöver det som står i den vanliga elinstallationsstandarden, som i Sverige är SS 436 40 00. Särskilt uppmärksammas potentialutjämning och övervakning av överström, underspänning och andra liknande avvikelser. Ett avsnitt innehåller krav på utrustningen som hanterar kablarna, det är ju viktigt att de hanteras och förvaras rätt och inte utsätts för skadliga påfrestningar.

Systemstandarden omfattar också installationen för landström ombord och bygger vidare på de internationella standarderna för elinstallationer i fartyg i serien IEC 60092. Det ska finnas en effektbrytare med frånskiljningsgenskaper och instrument för övervakning av bl a spänning och jordfel. För bl a tankfartyg finns också särskilda tilläggskrav.