Örebro kommun utvecklar klimatsmart stadsplanering

Örebro vill tänja på gränserna i stadsplaneringen. Foto: Örebro kommun

Örebro, Umeå och Botkyrka har valts ut som föregångare när det gäller att jobba med stadsplanering som minskar påverkan på klimatet. Nu ska de dela sina erfarenheter med fyra andra kommuner i Sverige och inom ett nätverk i Europa. IVL Svenska Miljöinstitutet leder det svenska arbetet i EU-projektet Multiply, som bildar ett nätverk av kommuner i Sverige, Italien, Polen, Tyskland, Ungern och Österrike.

– Syftet med projektet är att stimulera kommuner att ta en mer aktiv roll i klimatomställningen. Det handlar om hur man vid planering eller ombyggnad av stadsdelar kombinerar frågor om hur marken används, vilka energilösningar som är mest effektiva och hur man förflyttar människor och varor – allt i syfte att minska klimatpåverkan. En annan aspekt är hur man involverar kommunens invånare i processen, säger Jeanette Green på IVL, som är projektledare för Multiply.

Nätverket väckte stort intresse när det presenterades. 29 svenska kommuner ville vara med och det krävdes ett hårt arbete av juryn att välja ut sju av dem. Till slut utsågs Örebro och Umeå till föregångare, utifrån sitt arbete när det gäller mark, energi och mobilitet, och Botkyrka för sin stora erfarenhet av medborgarsamverkan.

– Det ska bli intressant att träffa likasinnade kommuner som vill tänja på gränserna i stadsplaneringen. Vi hoppas att vi genom Multiply hittar svenska och europeiska partners för att kunna söka EU-bidrag framöver, säger Jan Johansson, projektledare för Smart stad på stadsbyggnadskontoret i Örebro.

Örebro har en egen modell för att se till att klimatsmarta och arkitektoniskt intressanta projekt verkligen blir av: kommunen säljer marken först när bygglovet är beviljat. Ett exempel är stadsdelen Tamarinden som börjar byggas om något år och där innovativ teknik ska användas.