Indutrade förvärvar AVA Monitoring

Mäter omgivningspåverkan på bygg- och infrastrukturprojekt. Foto: AVA Monitoring

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i AVA Monitoring.  AVA Monitoring har en årsomsättning om cirka 45 miljoner kronor. AVA Monitoring utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för mätning av markvibration och buller i samband med infrastruktur- och byggprojekt. Genom helautomatiserade mätsystem med obemannade och fjärrstyrda fältinstrument, kan vibrationer och buller mätas, styras och övervakas på distans via en uppkopplad webbapplikation.

Bolaget arbetar med teknisk innovation för att minska miljöpåverkan för människor, byggnader, mark, luft och vattendrag i samband med till exempel infrastrukturprojekt. Kunderna är ofta specialister på mätning eller omgivningspåverkan inom bygg- och infrastrukturprojekt och finns främst i Norden. Via distributörer säljs AVA Monitors produkter och lösningarna även i Storbritannien, Australien och Kanada.

Tillträde sker per omgående och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Measurement & Sensor Technology. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie.