Mattssons Tipp och Återvinning automatiseras

Tar emot mellan 400 och 500 lastbilar med schaktmassor varje dag. Foto: Elektroskandia

Uppdraget var att installera el, kraft och automationsstyrning till ett transportband vid D.A. Mattssons Tipp och återvinningsanläggning. Lösningen blev ett trepartssamarbete mellan Elektroskandia, som levererade materiel, Rowall Svenska, konsult som konstruerade och byggde apparatskåp för styrningen och Sandströms Elfirma, som ansvarade för hela projektet och utförde installationen. Sedan många år tillbaka samarbetar D.A. Mattsson med Sandströms Elfirma.

– De är en stor kund till oss och vi har i princip en eller ett par montörer hos dem varje dag för olika typer av elarbeten, säger Anders Nyström, platschef och projektledare på Sandströms Elfirma och fortsätter:

– För några år sedan investerade de i en så kallad våtsiktsanläggning med vilken de på ett effektivt sätt kan tvätta och sortera schaktmassor och naturmaterial som återvinns för vidare försäljning. De erbjuder bland annat sand, grus och singel.

D.A. Mattsson har en stor verksamhet och tar emot mellan 400 och 500 lastbilar med schaktmassor varje dag. Den materiel som tvättats körs därefter ut med dumpers och sorterats på olika platser inom återvinningsanläggningen. För att effektivisera verksamheten ytterligare och slippa köra material med fordon inom anläggningen valde man att investera i ett transportband. Transportbandet är 15 meter över mark, går cirka 300 meter från våtsiktsanläggningen där ett tvärband om 200 meter tar vid. Detta tvärband kan röra sig fram och tillbaka. Från detta tvärband ska sedan den tvättade materielen sorteras och tömmas ner i olika högar på marken.

– I samband med detta blev vi kontaktade för att dels sköta elinstallationen dels ta fram en automationslösning för styrning av transportbandet. Jag ringde Jari Heinänen, teknisk innesäljare på Elektroskandia, för att kolla om han kunde hjälpa oss med den materiel som krävdes. Vi köper det mesta inom el från Elektroskandia då de ger god support, har bra lagerhållning och sen har vi också nära att åka och hämta elmateriel hos dem i Rotebro, säger Anders Nyström.