Infra - ny division hos Elektroskandia

Marcus Björk divisonschef Infra och Dan-Erik Danielsson marknadchef för Elektroskandias nya division Infra. Foto: Elektroskandia

Nu har Elektroskandia Sverige sjösatt division Infra, där man kraftsamlar sina resurser på områdena elnät, telekom och övrig infrastruktur.

– Genom den här satsningen får vi en större och starkare säljstyrka och kan arbeta ännu närmre våra kunder. Kraftsamlingen innebär många positiva synergieffekter och stärker oss inom områden där vi redan idag är en ledande aktör, säger Rickard Dittlau, försäljningsdirektör Elektroskandia.

Elektroskandias division Infra består av totalt 35 erfarna och kompetenta medarbetare. Marcus Björk, tidigare divisionschef Elnät, blir nu istället divisionschef för Infra med ett bredare ansvarsområde än tidigare. Dan-Erik Danielsson, tidigare verksam som divisionschef för Affärsutveckling och ansvarig för Elektroskandias telekomförsäljning blir marknadschef för Infra.

– Med den nya försäljningsorganisationen får vi ett tydligare fokus och skapar därmed en större möjlighet att möta kommande efterfrågan inom Infra, säger Marcus Björk, divisionschef Infra Elektroskandia.

– Tillsammans med våra leverantörer kommer vi skapa innovativa produkterbjudanden för våra kunder som bygger framtidens infrastruktur inom elnät, telekom och transportsektorn, kommenterar Dan-Erik Danielsson, marknadschef Infra Elektroskandia.

– Med division Infra har vi nu samlat de resurser som krävs för att skapa tillväxt inom infraområdet. Vår nya organisation gör oss väl rustade för att kunna möta den ökade efterfrågan över hela landet inom såväl nybyggnation av det mobila 5G nätet, utbyggnad av fibernätet samt förstärkning av elnätet och andra infrastrukturprojekt, säger Rickard Dittlau.