Malmö, Halmstad samt östra och västra Göteborg får gastankstationer för tunga fordon

Avgörande stöd för att skapa ett koldioxidneutralt samhälle. Foto: Gasum

Gasum har fått investeringsstöd från Klimatklivet för en planerad ny biogasanläggning och fyra tankstationer för tunga fordon. Gasum strävar efter att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn med hjälp av flytande biogas och flytande naturgas. De nya projekten främjar utvecklingen av det nordiska gasekosystemet.

Den nya planerade biogasanläggningen stöds med 158 miljoner kronor från Klimatklivet och kommer ligga i Götene i Västra Götaland. Anläggningen kommer primärt använda gödsel som råvara och framställa flytande biogas. Ytterligare en produkt som produceras i Götene blir biogödsel, som till största delen är ekologiskt certifierat. 

– Idén till biogasanläggningen kom ursprungligen från den lokala jordbrukarföreningen Götene Biogas Ekonomisk Förening. Det är viktigt för oss på Gasum att vidareutveckla vår närvaro inom jordbrukssektorn. Vi ser fram emot samarbetet med den lokala jordbrukarföreningen. Den planerade anläggningen i Götene kommer att stärka vår produktionskapacitet, skapa lokala jobb och möjligheter för Gasum att bidra till de klimatmål som satts. Stödet från Klimatklivet, som administreras av Naturvårdsverket, är av stor vikt för Gasum och vi är mycket tacksamma för det, säger Erik Woode, Senior Manager of Business Development, Gasum Sverige.

Gasum är Nordens ledande leverantör av biogas. Gasum driver 13 biogasanläggningar i Sverige och Finland. Gasum ökar nu snabbt biogasvolymerna med nya. Alla biogasanläggningarna drivs enligt principerna för en cirkulär ekonomi.

De fyra nya tankstationerna får stöd med 32 miljoner kronor från Klimatklivet och kommer ligga i Malmö, Halmstad samt östra och västra Göteborg. Enligt planerna ska stationerna tas i drift under 2020. Initiativet stödjer klimatinvesteringar för att minska koldioxidutsläppen i Sverige. Tankstationernas geografiska placering har valts för att de ligger i tätt trafikerade områden. De nya stationerna blir en del av Gasums tankstationsnätverk med LBG och LNG för tunga fordon.

– Klimatklivet är ett avgörande stöd i vår resa mot ett koldioxidneutralt samhälle. Utan bidraget skulle vi inte kunna bygga de här nya stationerna i Sverige. Människor blir allt mer medvetna om fördelarna med gas i Sverige och nu är det dags att investera i rena energilösningar, förklarar Mikael Antonsson, Director, Traffic, Gasum Sverige.