Rejlers köper norska SmartHub

Rejlers stärker sin position som tjänsteleverantör av IoT-infrastruktur i Norden. Foto: SmartHub

Rejlers har ingått ett avtal med ägarna av SmartHub i Norge om att köpa 100 procent av aktierna i bolaget. Rejlers stärker därmed sin position som oberoende tjänsteleverantör av IoT-infrastruktur i Norden.  

SmartHub tillhandahåller insamling, kvalitetskontroll, distribution och hantering av data från cirka 153 000 smarta elmätare för tio nätbolag i Møre och Romsdal i Norge. Samma tio nätbolag är också ägare till SmartHub. Avtalet som undertecknats innebär att Rejlers tar över 100 procent av aktierna i bolaget, inklusive de driftavtal som bolaget har med de tio nätbolagen.

– Vi är mycket nöjda med att SmartHubs verksamhet drivs vidare av Rejlers, som har bred kompetens och långsiktiga offensiva planer inom denna typ av tjänsteinriktad drift av kritisk infrastruktur, säger Stein Ola Bergheim, styrelseordförande i SmartHub .

De driftavtal som SmartHub har med nätbolagen kommer med tiden att fasas över till Rejlers storskaliga tjänsteplattform för IoT-infrastruktur. Här är driftplattformen Quant ett centralt verktyg. Genom avtalet utökar Rejlers sin totala hantering av smarta elmätare till över 2 miljoner i Norden, varav cirka 400 000 ingår i Rejlers övergripande koncept för driftstjänster. Rejlers stärker därmed positionen som en ledande oberoende leverantör av tjänster och verksamheter för IoT-infrastruktur i Norden. 

I ambitionerna för 2020 och framåt ligger även att öka säljaktiviteterna på den svenska marknaden för smarta elmätare. En marknad där investeringarna förväntas stiga väsentligen framöver.

– Vi är mycket nöjda med förvärvet som är ett led i vår ambition att växa. Det ger oss ännu bättre möjligheter att konkurrera om nya liknande avtal på den nordiska marknaden, säger Thomas Pettersen, vd på Rejlers Norge.