Eskilstuna satsar på lokalproducerad biogas

Investeringen i en ny biogasanläggning beräknas till 176 miljoner. Foto: Energigas Sverige/Arkivbild

Eskilstuna Energi och Miljö, EEM, har beviljats 58,5 miljoner i statligt stöd från Klimatklivet samt 20 miljoner i investeringsbidrag från Drive LBG, ett nationellt innovationskluster för flytande biogas. Syftet är att pengarna ska investeras i en anläggning för produktion av biogas i Eskilstuna.

– Det finns stora vinster med egen produktion av biogas. Framför allt handlar det om att minska miljöpåverkan i vår region. Men det finns även en betydande kommersiell aspekt – att sälja vår egenproducerade biogas blir lönsamt för oss, säger Vesa Hiltula, återvinningschef och projektansvarig.

Den 11 december fattar EEMs styrelse beslut om huruvida planerna på en ny biogasanläggning ska gå vidare. Avgörande beslut fattas av kommunfullmäktige i februari. Den totala investeringen beräknas till 176 miljoner. Förslaget är att den nya anläggningen ska placeras på Lilla Nyby. Det är dit matavfallet som samlas in i Eskilstuna och Strängnäs skickas.

– Anläggningen skulle behöva 15 000 ton rötbart material per år och det är i princip allt matavfall från Eskilstuna och Strängnäs. Av detta kan det bli biogas både till busstrafiken, till alla andra som tankar på vår mack samt ett överskott som vi kommer att sälja på marknaden, säger Vesa Hiltula. Matavfallet används redan idag för att framställa så kallad slurry – det vill säga en blandning av matavfall och vatten.

– Nu skickas slurryn med tankbil från Lilla Nyby till Södertälje och Huddinge, där den rötas och blir till biogas. Med en egen produktionsanläggning kan slurryn istället ledas genom ett cirka 900 meter långt rör till biogaskammaren, där den omvandlas till biogas. Råvaran för biogasproduktionen finns alltså lokalt och återföring av restprodukten gödningsmedel kan ske till närområdet, vilket skulle stärka vårt lokala kretslopp, säger Vesa Hiltula.

Lokalproducerad biogas är i linje med Eskilstuna kommuns mål om fossilfria transporter. Dessutom innebär lokal produktion ett lägre externt beroende, eftersom övriga bränslen importeras.