Ny vägsträckning för riksväg 51 öppnas

Riksväg 51. Foto: Skvattram

Den 18 november öppnas sträckan Svennevad-Kvarntorpsrondellen för trafik, och ytterligare en etapp av utbyggnaden av riksväg 51 är därmed klar. Ett viktigt skäl till satsningen på riksväg 51 är bättre förutsättningar för godstransporter mellan Örebro och Norrköping. Andra skäl är ökad trafiksäkerhet och bättre förutsättningar för pendling.

– Nu öppnar vi en ny vägsträckning för riksväg 51 mellan Kvarntorp och Svennevad. Detta är det största vägbygget, mer än 250 miljoner kronor, som skett sedan politikerna i Örebro län fick ansvar för prioriteringarna av de regionala statliga vägarna 2006, säger Nina Höijer (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Region Örebro län.

Riksväg 51 har varit den mest prioriterade regionala vägen ända sedan Regionförbundet Örebro tog över ansvaret att planera de regionala statliga vägarna. Den första delen av utbyggnaden i Örebro län var Södra tvärleden som invigdes i november år 2010.

– Riksväg 51 har stor betydelse för etableringsområde Kvarntorp, säger Katarina Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Kumla kommun.

Nästa steg i förbättringen av vägen in mot Örebro sker på sträckan Kvarntorp-Almbro. Det är den mest trafikerade sträckan av de statliga vägar i länet där Region Örebro län ansvarar för utbyggnad. Planering pågår för fullt, och byggstarten bedöms kunna ske år 2021.