Ambitiösa klimatmål för utbyggnaden av Preemraff Lysekil

Preem ska bli klimatneutralt före år 2045. Foto: Preem

Preem kompletterar nu tillståndsansökan till Mark- och miljööverdomstolen och beskriver i närmare detalj den planerade utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil, inklusive planerade klimatsatsningar framöver. Målet är att bli klimatneutrala 2045, i linje med de svenska klimatmålen.

Det blir ingen fördubbling av utsläppen. Det framkommer i Preems komplettering till Mark- och miljööverdomstolen. Istället presenteras betydligt mer klimatanpassade planer för raffinaderiet i Lysekil. Den planerade utbyggnaden minskar med 20 procent samtidigt som en rad åtgärder presenteras för att reducera utsläppen av koldioxid. Dessutom förtydligas den nya utbyggnadens roll i den hållbara omställningen från fossilt till förnybart.

– Vår miljöansökan gäller hela raffinaderiet i Lysekil och handlar dels om rening av tjockolja, men är också helt avgörande för att vi ska kunna ställa om produktionen från fossila till förnybara produkter. Med dagens miljötillstånd är det nämligen inte tillåtet att producera förnybara drivmedel vid raffinaderiet i Lysekil och den utvecklingen kommer försenas om processen förlängs ytterligare, säger Petter Holland, vd och koncernchef Preem.

Idag tillverkar Preem förnybar diesel på raffinaderiet i Göteborg.

– Det är helt avgörande att Preemraff Lysekil får ett nytt miljötillstånd så att den förnybara omställningen kan börja även här och inte bara vid raffinaderiet i Göteborg. Får vi tillstånd att påbörja förnybar inmatning och bygga ut anläggningen i Lysekil kommer vi snabbt se att nettoutsläppen av växthusgaser minskar drastiskt, säger Petter Holland. 

Redan idag är Preems raffinaderier några av världens mest koldioxideffektiva, och i kompletteringen till domstolen förtydligar Preem även satsningen på koldioxidinfångning, så kallad Carbon Capture and Storage  på raffinaderiet i Lysekil. En fullskalig anläggning planeras till 2025, med kapacitet att fånga in 500 000 ton koldioxid varje år.

– Vi ser en mycket bra potential i koldioxidinfångning och om vi får möjligheten att komma igång snabbt kan den tekniken bidra till att raffinaderierna blir klimatneutrala redan före år 2045, säger Petter Holland.