Genomfartsleder i Örebro asfalteras av Peab

Peabs uppdrag är värt cirka 15 miljoner kronor. Foto: Peab

Peab Asfalt har vunnit ett kontrakt på slitlagebeläggningar inom Örebro kommun för 2019. Kontraktet omfattar fräsning, justering av brunnar samt ny toppbeläggning på sju stycken större genomfartsleder inom Örebro kommun.

Uppdraget uppgår till ett värde av cirka 15 miljoner kronor.