Testar transport på båt av bergmassor från nya T-banebygget

Båt eller lastbil, det är frågan då massor från nya tunnelbanebygget ska flyttas. Foto: Region Stockholm

Vad påverkar omgivningen minst – att lasta massor på båt eller lastbil? Under oktober ska detta testas på Blasieholmen mitt i centrala Stockholm. På Blasieholmen finns en arbetstunnel kvar från när tunnelbanestationen Kungsträdgården byggdes i slutet av 1970-talet. Tunneln är just nu fylld med bergmassor men eftersom tunneln ska användas igen när Blå linje förlängs söderut behöver massorna tas bort.

– Då passar vi på att genomföra ett test under några dagar av hur det skulle fungera att frakta bort massor härifrån med båt, berättar projektchef Andreas Burghauser.

Region Stockholm och Stockholms stad gör testet tillsammans för att kunna utvärdera vilken miljöpåverkan båttransporter har jämfört med lastbilstransporter.

– Vi kommer att mäta buller men också räkna på klimatpåverkan, säger Andreas Burghauser.

Under byggtiden kommer arbetstunneln på Blasieholmen att användas i två till tre år för att frakta ut bortsprängt berg från tunnelbanebygget.

– Resultatet av testerna kommer vi att ha med oss när vi beslutar hur massorna ska transporteras bort. Men det är en hel del annat som också spelar in, det måste vara ekonomiskt rimligt och det måste gå att lösa mottagningen av massorna på ett bra sätt, säger Andreas Burghauser.

Bergmassorna som finns i arbetstunneln kommer att köras med hjullastare till en båt vid museikajen. Hela testområdet kommer att vara inhägnat och kajen återställs när testet är avslutat. Det tar ungefär en vecka att öppna den gamla arbetstunneln och att ställa i ordning arbetsområdet. Sen pågår själva testet i tre till fyra dagar.