Region Stockholm svarar på frågor om upphandlingen av China Railway

China Railway Tunnel Group vann anbudsgivningen för de tre arbetstunnlarna för Blå linje till Nacka. Foto: Region Stockholm

För första gången kommer ett av världens största byggföretag att jobba på den svenska marknaden. China Railway Tunnel Group vann anbudsgivningen om att bygga de tre arbetstunnlarna för Blå linje till Nacka. Det är ett bolag med mycket stor erfarenhet av att bygga tunnlar.

Vid upphandlingar inom Region Stockholm är utgångspunkten att konkurrensutsätta i enlighet med de regelverk som finns och att vi – så länge det inte är beslutat på nationell eller europeisk nivå – inte utesluter leverantörer från något land från att lämna anbud.

Region Stockholm ställer många och tuffa krav, till exempel på hur våra leverantörer ska jobba med hållbarhet, arbetsmiljö och informationssäkerhet. De behöver också visa att de har goda ekonomiska förutsättningar att utföra arbetet.

China Railway Tunnel Group uppfyller alla de krav Region Stockholm ställer och de lämnade det lägsta anbudet. Region Stockholm bygger ut tunnelbanan för skattepengar och dem ska vi hantera på ett klokt sätt.

Anbudet från China Railway Tunnel Group ligger nära det Region Stockholm har räknat med i våra kalkyler och Region Stockholm ser inte att detta skulle vara ett underpris, som det har skrivits på en del ställen i media.

China Railway Tunnel Group var med i anbudsgivningen även för arbetstunnlarna i Barkarby, men där gick kontrakten till två andra bolag, NCC och Subterra Sverige.

Region Stockholm kommer att arbeta på precis samma sätt med arbetsmiljö vid arbetstunnlarna i Nacka som vi gör i Barkarby idag. Region Stockholm är ansvarig byggherre och Region Stockholms egna experter inom arbetsmiljö kommer att arbeta i nära samarbete med entreprenören för att samordna och kontrollera arbetsmiljöarbetet.

Samma sak gäller för hållbarhetsfrågorna och inte minst uppföljningen av underleverantörer. Region Stockholm ställer krav på alla våra leverantörer att arbeta med att begränsa klimatpåverkan medan vi bygger och göra analyser i sina leverantörskedjor vad gäller sociala risker.