Renova inviger framtidens reningsverk

Viktoria Edvardsson, miljöutredare Renova Miljö, och Daniel Collvik projektledare, studerar kolet som ska fånga upp PFSA-ämnen i det nya reningsverket. Foto: Renova

Onsdag 9 oktober inviger Renova det nya reningsverket på avfallsanläggningen i Fläskebo i Härryda kommun. Som en av de allra första avfallsanläggningarna i Sverige kommer Renova nu kunna avskilja miljöfarliga ämnen såsom PFAS och andra organiska föroreningar ur lakvattnet. PFAS-ämnen, som fått stort fokus de senaste åren, är en grupp syntetiska ämnen som bryts ner mycket långsamt eller inte alls i naturen. De ackumuleras i levande organismer och anses vara både reproduktionsstörande och cancerframkallande. De är spridda i samhället och förekommer i många olika avfall bland annat i vissa förorenade jordar.

– Det är ett stort steg framåt, miljömässigt att kunna plocka bort dessa farliga ämnen ur lakvattnet, säger Viktoria Edvardsson, miljöutredare, Renova Miljö.

Vid invigningen är Viktoria Edvardsson och andra sakkunniga på plats, liksom projektledare Daniel Collvik och Renova-koncernens vd Anders Åström.