NCC bygger Örebros nya vattenreservoar

Lyra planeras att stå klar vintern 2021/2022. Foto: Örebro kommun

Nu är upphandlingen av Örebro kommuns nya vattenreservoar Lyra klar, efter beslut i Tekniska nämnden. Företaget NCC Sverige kommer att få i uppdrag att bygga Örebros nya vattenreservoar Lyra, efter ett tilldelningsbeslut som det kallas på upphandlingsspråk. Efter beslutet finns dock en period på tio dagar där andra anbudsgivare kan överklaga beslutet.

– Efter ett extrainsatt nämndsammanträde har vi beslutat att prioritera om i investeringsbudgeten för att möjliggöra byggnation av Lyra. Det innebär att medel inom befintlig investeringsbudget för vatten och avlopp omfördelas till projektet, berättar Anders Olsson, ordförande i Tekniska nämnden.

– Vi har gått genom alla anbud och utvärderat dem utifrån de kriterier som funnits med i förfrågningsunderlag, och har kommit fram till att NCC Sverige AB har lämnat det anbud som mest följer såväl kvalitets- som kostnadskrav, berättar Helena Sköld, upphandlingschef på Örebro kommun.

Vattenreservoaren Lyra planeras att stå klar vintern 2021/2022. Lyra kommer att byggas i den södra delen av staden och förse örebroarna med vatten i många år.