Helsingborgs hamn siktar mot elektriskt transportsystem

Ingår Innovationspartnerskapet med Einride. Foto: Helsingborgs hamn

Helsingborgs hamn ingår ett innovationssamarbete med Einride, ett svenskt teknikföretag som utvecklar ett autonomt, elektriskt transportsystem. Projektet startar 1 oktober och det första steget är att analysera transportflödet i hamnområdet.

– Innovationspartnerskapet med Einride innebär att man tillsammans utforskar nytt och okänt territorium. Nationella byrån för offentliga upphandlingar har varit till hjälp under hela anbudsprocessen, något vi är riktigt tacksamma för när vi fortsätter att arbeta mot våra mellanmål. Under det tredje kvartalet 2021 hoppas vi ha en pilot på plats för att transportera containrar mellan två olika delar i vårt hamnområde. Som sista nivå och steg tre borde fordonen kunna köra 4-5 kilometer utanför hamnen, säger Mats Fernebrand, inköpschef i Helsingborgs hamn.

Einrides lösning, för självkörande, elektriska lastbilar, är baserad på en mängd olika tekniker, till exempel avancerade säkerhetssystem och sensorer som lidar, radar och kameror, som används för att placera fordonet och observera dess omgivningar. Självdrivande teknik för Einride är inte ett själva mål utan är en viktig möjlighet för framtida hållbar transport. Fordon utan hytt är naturligtvis lättare och kan utvecklas och utformas för elektrisk framdrivning.

– Innovationspartnerskapet med Helsingborgs hamn kommer att göra det möjligt för oss att utforska hur autonoma, elektriska lastbilar kan bidra till både effektiva och säkra transporter i hamnområden och samtidigt minska koldioxidutsläppen radikalt. Vi ser fram emot samarbetet med Helsingborgs hamn och möjligheten att vara en del av deras fortsatta resa för att bli Nordens mest moderna hamn, säger Robert Falck, VD och grundare av Einride.