Eldrift det nya normala

Antalet nya fordon domineras av de med eldrift. Arkivbild

2030-sekretariatet presenterar huvudsakliga slutsatser och rekommendationer utifrån första halvårets statistik för nya registreringar av personbilar, lätta och tunga lastbilar och bussar. Första halvåret var 52 procent av alla nya bilar laddbara, mot 40 procent i fjol. Rena elbilar står för 28 procent av årets registreringar, upp 76 procent jämfört med första halvåret ifjol. Detta skifte förstärks med de nya reglerna från 12 juli, då laddhybrider får lägre bonus, och än mer efter årsskiftet. Därmed ökar behovet av laddinfrastruktur, med särskilt fokus på flerbostadshus, vita fläckar på kartan och stora laddplatser där väntetiderna på att få ladda annars blir långa.

Transportfordons omställning skjuter fart – men behöver ytterligare stimulans. 11.6 procent av nya lätta lastbilar var eldrivna första halvåret 2022, drygt dubbelt mot samma period i fjol. Att andelen i juni var hela 23 procent beror delvis på det nya taket på max 700 000 kronor nybilspris för att få bonus, vilket åtskilliga lätta lastbilar överskrider.

På bussidan står eldrift för 24 procent jämfört med 35 procent januari-juni 2021. Av 2 622 nya lastbilar över 16 ton första halvåret, var 88.5 procent dieseldrivna mot 92.6 procent första halvåret 2021. 228 nya gaslastbilar registrerades och 74 laddbara, inte en enda E95-lastbil . 2030-sekretariatet uppmanar regeringen att ta bort pristaket för nyttofordon och att höja deras tillåtna totalvikt inom ramen för B-körkort till 4.25 ton. För bussar och tunga lastbilar behöver åkerier och operatörer en one-stop-shop för all ekonomisk stimulans.

Fordon för förnybart stampar– visa att de har en framtid. Marknadsandelen för gasbilar är 0.5% och för etanolbilar 0.6 procent, båda en marginell uppgång jämfört med första halvåret 2021 men lejonparten av omställningen är eldriven. Med stora satsningar på ny biogasproduktion och ett ökat intresse för förnybara drivmedel som kan produceras inhemskt, behövs också en politik som gynnar fordonen. Merkostnaden för besiktning måste bort och biogasens stora klimatnytta bättre återspeglas i förmånsvärde och bonus.

Första halvåret registrerades 144 182 nya personbilar, ner 17 procent mot i fjol. Till en början backade marknaden främst på grund av väntetider och komponentbrist, men nu blir hushållens och företagens egna prioriteringar en allt viktigare faktor. Stigande räntor, vikande konjunktur och oro i omvärlden, men också positiva erfarenheter av att jobba distans, kommande storsatsningar på järnvägen och påtagliga klimatförändringar i vår närhet bidrar till att fler väljer bort att skaffa egen ny bil.