El framtidens drivmedel för fartyg

Echandia har konstruerat batterisystemet som driver världens första flotta av eldrivna färjor i Köpenhamn. De går dygnet runt och laddas den stund de ligger till vid ändhållplatserna. Foto: DB Schenker

Trots att Echandia idag bara är 16 anställda är företaget en nyckelspelare på den internationella marknaden för eldrivna fartyg. Företagets batterilösning återfinns idag i färjor och bogserbåtar över hela världen.

– Vår vision är att utveckla världens mest avancerade energisystem för fordon utan utsläpp av koldioxid, säger Magnus Eriksson, vd.

Innan Magnus Eriksson grundade Echandia Marine 2008 arbetade han som u-båtskonstruktör i 20 år.

– Där lärde jag mig vad som krävs av elmotorer till havs.

Echandia Marine började att utveckla drivlinor för eldrivna kommersiella fartyg 2012. Det första projektet var Movitz, världens första eldrivna passagerarbåt som sjösattes 2013 och än idag går i kommersiell passagerartrafik på Riddarfjärden i Stockholm.

– Då var det ingen som vågade investera i eldrift till sjöss. Därför bildade vi ett eget litet mikrorederi och vi driver fortfarande Movitz i egen regi. Det har visat sig vara ett lyckokast eftersom vi kan använda färjan som plattform för att testa nya innovationer.

Efter Movitz följde uppdraget att konstruera ett batterisystem till världens första flotta av eldrivna båtar för kollektivtrafiken i Köpenhamn. I Köpenhamn drivs idag sju färjor med Echandias batterisystem. Varje färja kör 17 turer om dagen. En tur tar cirka en timma, sedan ligger de vid kaj vid ändhållplatserna. Där får de kontakt med en strömkälla som på sex minuter laddar batterierna fullt.

– Färjorna går dygnet runt, alla dagar på året – och vi lämnar tio års fullvärdesgaranti på batterierna, säger Robert Fedor, projekt- och produktionschef på Echandia, också han med ett förflutet som u-båtskonstruktör.

Ryktet om Movitz och båtarna i Köpenhamn har spridit sig ända till Kochi, en stad i Kerala i sydvästra Indien. Staden har cirka 2,8 miljoner invånare och är i stor utsträckning byggd på en mängd öar i ett floddelta.

– Där har miljöaspekten varit avgörande. Kochi har beställt 78 båtar med vårt batterisystem för att knyta ihop nuvarande tunnelbanesystem med färjor mellan öarna. Hittills har vi levererat 23 system och de första färjorna togs i bruk nu i februari.

Batterierna som användas är av LTO-typ, Litiumtitan-oxid, där anoden är av titan.

– Det är det säkraste, mest högpresterande och livskraftiga av alla litiumbatterier som finns på marknaden idag. Det kommer bäst till sin rätt om det används till tunga transporter dygnet runt, säger Magnus Eriksson.

Echandias system är det enda godkända LTO-systemet i världen, men de tillverkar inga egna batterier.

– Vi samarbetar med Toshiba och bygger våra system kring deras batterier. Vår kompetens ligger i att tillämpa lösningen utifrån maritima behov: Vi har kompetensen att både minska vikten och priset på systemen. Vi lägger mycket kraft på att viktoptimera våra lösningar och börjar närma oss en punkt där vi kan konkurrera med billigare batterier på marknaden.

Ännu så länge är det främst passagerarfärjor och bogserbåtar som drivs med Echandias system. När det gäller oceangående fartyg lär det dröja innan de kan drivas helt av batterier.