Borås bygger nytt avloppsrenings- och kraftvärmeverk

Energi- och Miljöcenter Sobacken i Borås. Foto: Borås Energi och Miljö

Borås startade med fjärrvärme 1959 och var en av de första städerna i Sverige med att erbjuda fjärrvärme. Med källsortering av hushållsavfall och biogasproduktion var också Borås en av föregångarna. Nu har Borås tagit nästa stora steg för att minska den gemensamma miljöpåverkan genom att bygga ett nytt avloppsrenings- och kraftvärmeverk. Projektet benämns som Energi- och Miljöcenter Sobacken i Borås och nu ska anläggningarna invigas.

Projektet är ett miljöprojekt som kommer att innebära att Borås får ett av världens renaste avloppsvatten och kraftvärmeverket kommer att producera miljösmart fjärrvärme och förnybar el till boråsarna.