MittSverige Vatten & Avfall bygger ny utloppsledning från Tivoliverket

Bygger ny utloppsledning ut i Sundsvallsfjärden. Foto: MittSverige Vatten & Avfall

Nu inleds arbetena med att bygga en ny utloppsledning från Tivoliverket som ska transportera renat avloppsvatten ut i Sundsvallsfjärden.

– Vi bygger sjöledningen i sektioner på Södra kajen och skarvar ihop dem till en 550 meter lång ledning, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

I början av september påbörjas arbetena med att bygga en ny utloppsledning från Tivoliverket. Det är en grov ledning i dimension 1200 mm som ska transportera det renade avloppsvattnet från Tivoliverket ut i Sundsvallsfjärden. Ledningen beräknas bli klar under december. 

Sjöledningen kommer att byggas i upp till 50 meter långa sektioner. Allt eftersom arbetet fortgår skjuts ledningen ut i Sundsvallsfjärden. Där kommer den att ligga och flyta tills den bogseras på plats, sänks ner och monteras ihop med den befintliga ledningen på Norra kajen.Se bifogad skiss: "Karta över ledningssträckning".

– Att sänka ner en sjöledning i den här dimensionen är både komplicerat och ovanligt i Sverige. Förberedelserna och planeringen är viktiga delar i projektet samtidigt som vädrets makter måste beaktas, säger Peter Nylén.

När ledningen flyter i vattnet kommer den att vara märkt med gula blixtljus, så att den blir lätt att se för sjötrafiken i Sundsvallsfjärden.

– För att minimera störningar i båttrafiken gör vi arbetet under hösten, säger Peter Nylén.