Peab tar asfaltkontrakt i Säffle och Åmåls kommun

Peab utför asfaltbeläggningar i Säffle och Åmål. Foto: Peab Asfalt

Peab Asfalt har vunnit upphandlingen gällande underhållsbeläggningar i Säffle och Åmåls kommun. Kontraktet omfattar asfaltbeläggningar för underhåll och nybyggnation, fräsning och samt mindre anläggningsarbeten.

Kontraktstiden gäller 2020 med möjlighet till förlängning till och med 2024 och det totala ordervärdet uppgår till cirka 12 miljoner kronor per år.