Kraftig ökning av gasbilar under 2009

Foto: Fordonsgas Sverige

Gasbilsregistreringarna ökade kraftigt under förra året visar BIL Swedens statistik. I Skåne län sjudubblades gasbilsregistreringarna och i Stockholms län femdubblades antalet nyregistrerade gasbilar. En viktig förklaring till den ökade gasbilsförsäljningen kan vara ett ökat modellutbud.BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för helåret 2009 visar att Gotlands län har den högsta andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna. Jämtland har den högsta dieselandelen i landet.

- Under 2009 nåddes rekordnivåer för både miljöbils- och dieselandelen. Detta är positivt ur miljösynpunkt och bidrar till att koldioxidutsläppen från nya bilar sjunker kraftigt i Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Dieselandelen i Sverige börjar nu närma sig den genomsnittliga nivån i Europa, där varannan ny bil är dieseldriven. Under 2009 var 41 procent av de nya bilarna i Sverige dieslar och under enbart december 47 procent. Så sent som 2005 var dieselandelen i Sverige bara 10 procent för nya bilar. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än en bensinbil så den ökade dieselandelen är bra för miljön, säger Bertil Moldén.

Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet jan-dec 2009, då 44,8 procent av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Östergötlands län med 42,9 procent miljöbilar, följt av Västra Götalands län med 42,8 procent, Blekinge län 40,0 procent och Stockholms län med 39,0 procent.Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen var 35,4 procent i december 2009 jämfört med 37,3 procent i december året innan. Under perioden januari-december 2009 var miljöbilsandelen 38,0 procent, vilket kan jämföras med samma period året innan, då andelen var 34,1 procent.