Transportforum inlett

Foto: Christer Wiik

I går inleddes den årliga tvådagarskonferensen Transportforum på Konsert & Kongress i Linköping. 1 800 deltagare fanns på plats, vilket är fler än någonsin tidigare. Därtill borgar hela 550 föreläsare för att verkligen alla aspekter av trafik-  och transportsektorn ventileras.Transportforum är verkligen den årliga mötesplatsen där hela transportsverige möts. Bakom arrangemanget står VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige.Bjelfvenstam och Torstensson först ut

När Transportforum 2010 inleddes på onsdagen hälsades den månghövdade deltagarskaranvälkomna av VTI:s generaldirektör.

- Trots kärva tider och stora omvälvningar i transportbranschen kan jag glädjande konstatera att Transportforum återigen överträffar tidigare deltagarsiffror. Ni är alla varmt välkomna, sa Jonas Bjelfvenstam. Inledningen handlade i år om framtidens transportsystem, något som både Jonas Bjelfvenstam och infrastrukturminister Åsa Torstensson tog fasta på i sina inledningsanföranden. Den sistnämnde tog upp några aktuella frågor inom transportsektorn som nu bearbetas av regeringen.-Detta är viktiga dagar då nästan allt inom transportpolitiken berör människor i deras vardag. Därför skall till exempel förslag om införandet av alkolås, som kommer under våren, förändringarna av användandet av dubbdäck som sker från och med i år och de nya hastighetsbegränsningar som infördes under förra året diskuteras och debatteras. Precis som VTI-dagarnas tema - Framtida transporter -gäller det att mitt i kristider blicka framåt och både ta lärdom av den kunskap och forskning som redan finns men också se behovet av ytterligare forskning och utveckling. Vi befinner oss i den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet och samtidigt står vi inför stora klimatåtaganden. Naturligtvis ska transportsektorn utvecklas och ansvara för att vara en del av lösningen för minskade utsläpp. I propositionen "Ett lyft för forskning och innovation" fastslogs att målet för forskningspolitiken är att stärka Sveriges ställning som forskningsnation och därmed stärka konkurrenskraften i en globaliserad värld.Höghastighetsjärnväg

 Torstensson tog även upp det beredningsarbete som just nu pågår vad gäller höghastighetsjärnväg i Sverige.

-Det här handlar om stora investeringar, det handlar om stora åtaganden som jag vill vara tydlig på aldrig kan vara enbart statens uppgift. Men beslut som eventuellt skulle gå i riktning mot höghastighetsbanor är i sig ett tekniksprång som jag ser efter våra 150 år gamla järnvägsspår fyller en plats i ett modernt, tillgängligt och rörligt Sverige. Men som man skall ha mycket stor respekt inför eftersom det i sig inte enbart innebär investering i ett nytt järnvägsspår utan ger också incitament till en stor förändring av hela samhället. Förändrar samhällen - det gör både stora och små infrastrukturinvesteringar.Transport 2030

Projektet "Transport 2030" är ett samverkansprojekt mellan intressenter från näringsliv, myndigheter och akademi. Utifrån detta tog den gemensamma förmiddagssessionen avstamp. Projektets övergripande målsättning är att skapa förutsättningar för:

*Ett transportsystem som befrämjar ekonomisk utveckling och välfärd och klarar höga krav på säkerhet och uppställda klimat- och miljömål.

*En nationell satsning på forskning som ger Sverige en ledande roll inom transportteknologi och logistiksystem.

*En effektiv samverkan mellan samhälle och näringsliv som präglas av en gemensam målbild och en tydlig fördelning av roller och ansvar.Under våren 2010 ska projektet utarbeta förslag till ett nationella program för det fortsatta utvecklingsarbetet. Under sessionen deltog från projektet bland andra Ulrika Francke som är ordförande i projektets styrgrupp.

Källor: VTI, Näringsdepartementet

 

Läs mer i kommande nummer 1-2010 av Nordisk Infrastruktur