Alingsås kommun förbättrar it-infrastruktur

Foto: Morguefile

Alingsås kommun har förbättrat sin it-infrastruktur för att stå bättre rustad i en krisberedskapssituation. I takt med att kommunen skapar tjänster och funktioner via internet så ställs det också högre krav på tillgänglighet och driftsäkerhet än tidigare. Därför har man nu bland annat förstärkt driftsäkerheten. Det kan till exempel handla om att klara av att serva kommunmedborgarna under ett längre elavbrott.

Innan årsskiftet betalades de pengar, drygt 1,5 miljoner kronor, ut som Alingsås kommun ansökt hos MSB, Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap, för förstärkningar av it-infrastrukturen.

Pengarna täcker hälften av de kostnader som kommunen har haft för bygget av en ny säker serverhall och telerum på kommunledningskontoret. En del arbeten har också utförts för att förbättra informationsflödet för den kommunala krisledningen som är placerad på kontoret.

Under hösten 2009 har MSB varit på plats och besiktigat arbetet som, förutom nya lokaler, omfattat avbrottsfri elkraft, automatisk brandsläckning och andra säkerhetssystem.Stödet är en del av MSB:s program för att förstärka kommunernas krisledningsförmåga vid omfattade samhällskriser.