Färre sålda gasbilar

Foto: Energigas Sverige

Statistik från Bil Sweden visar att andelen sålda gasbilar, som andel av miljöbilarna, har sjunkit under 2011 från 5,7 till 5,1 procent.

- Nedgången beror på bristen av långsiktiga styrmedel för miljöbilar. Det reducerade förmånsvärdet för gasdrivna tjänstebilar gäller endast fram till slutet av 2013. Samtidigt har regeringen inte gett besked om vad som gäller för miljöbilar i framtiden. Miljöbilsdefinitionen måste skärpas och bättre främja förnybara drivmedel. Annars blir det svårt att nå regeringens målsättning om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, säger Anders Mathiasson, vd för Energigas Sverige.

Vid årsskiftet höjdes energiskatten och koldioxidskatten. Samtidigt ökar världsmarknadspriserna på olja. Det gör bensin och fossila diesel dyrare.

- Med höjda priser på bensin och fossila diesel måste det finnas fler alternativa drivmedel vid tankstationerna. Det kräver att biodrivmedel stöds med fortsatt skattebefrielse efter 2013. Både företag och hushåll väntar på besked från regeringen i den frågan, säger Anders Mathiasson.