Bygger Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik

Vätgastankning vid blå behållare och snabbladdning för tung trafik gör den nya stationen unik i Norden. Bild: Circle K

Bygger Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik

En plan med skarpa åtgärder för att accelerera omställningen till fossilfria transporter börjar nu verkställas i Göteborgs Hamn. Första åtgärden: Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik, som tas i bruk redan under 2022.

I februari presenterades Tranzero Initiative – ett samverkansprojekt mellan Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn i syfte att accelerera omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen. Då initierades en genomgripande studie av landtransportflödena till och från hamnen – nu finns en skarp åtgärdsplan som tar initiativet från teori till praktik.

Hamnen har som mål att minska koldioxidutsläppen för transporter till och från hamnen med 70 % till 2030 – på landsidan behöver koldioxidutsläppen minska med 23 000 ton inom 031-området för att målet ska nås.

– Totalt sett går omställningen för långsamt idag för att vi ska kunna ta det här i mål. Det finns ambitioner och lovvärda initiativ i transportsektorn, men det behövs en betydligt större samverkan för att kunna ta det helhetsgrepp som krävs för att kickstarta en snabbare omställning. Därför startades Tranzero Initiative, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

Genom analys av portdata från en miljon lastbilspassager i hamnen, 1000 enkätsvar från chaufförer och åtskilliga djupintervjuer med speditörer och åkerier har ny kunskap kring flödena framträtt, och därur en strategi med konkreta åtgärder för hur flödenas utsläpp ska reduceras snabbare.– Vi har identifierat lastbilsflöden med egenskaper som är synnerligen lämpade att ställas om. Det handlar främst om flöden som är mycket repetitiva, rör sig över korta avstånd och som parkerar på nattdepå. Under första halvåret 2022 ska vi ha lastbilsflöden i hamnen med elektrifierade fordon, säger Elvir Dzanic.

Inom ramarna för Tranzero Initiative har man tagit fram en rad åtgärder som ska implementeras i transportsystemet till och från Göteborgs Hamn inom de närmsta 1–2 åren och några på lite längre sikt. Åtgärderna kommer att presenteras i takt med att de är redo att rullas ut.

– I närtid handlar det exempelvis om en rad incitament i terminalerna som gynnar fossilfria transporter i hamnen och åtgärder där åkerier, speditörer, varuägare och inte minst stat och region är viktiga för initiativet. Vi har god dialog med alla inblandade kring deras roller, säger Elvir Dzanic.

Först ut bland åtgärderna blir Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik. Det är Circle K som kommer att driva stationen som kommer att kunna erbjuda el, vätgas och biobaserade flytande bränslen.

– Vi är glada att redan under nästa år kunna börja leverera de första åtgärderna inom Tranzero Initiative. Vi har under många år jobbat med omställningen mot fossilfria drivmedel när det gäller flytande produkter och elladdning för personbilar. Nu tar vi nästa steg med elladdning och vätgas för tung trafik. Ett stort och viktigt steg för omställningen mot en fossiloberoende vardag, säger Johan Söderberg, Director Fuel på Circle K.