Circle K blir leverantör till Sveriges kommuner och regioner

Circle K största leverantör i nytt ramavtal om drivmedel. Foto: Circle K

Sveriges kommuner och regioner kommer under fyra år framåt att huvudsakligen att kunna avropa tjänster från Circle K utifrån ett nytt avtal. Circle K kommer att vara leverantörer till cirka 770 kommuner, regioner och kommunala bolag.

– Vi är otroligt stolta över att ha fått ökat förtroende som leverantör till Sveriges kommuner och regioner, några av de viktigaste funktionerna som vårt samhälle vilar på. En stor anledning till att Circle K blev huvudleverantör i upphandlingen är vår transparens och effektiva hållbarhetsredovisning, något vi vet att våra kunder generellt har mycket goda erfarenheter av i sin gröna omställning, säger Christian Svensson, Senior KAM på Circle K.

– Vi har redan högt ställda planer för utbyggnad av ultrasnabbladdare för såväl tung som lätt trafik och erbjuder hela bredden av förnybara drivmedel. I avtalet med Adda ingår även löpande rådgivning om vad vi ser på marknaden i syfte att tillsammans göra Sveriges kommuner och regioner mer hållbara, fortsätter Christian Svensson.

– Vi är glada att ha Circle K som fortsatt leverantör på avtalet. Kunderna har högt ställda krav kring hållbara drivmedel som kan bidra i omställningen mot ett fossilfritt samhälle. Vi har ställt drivande hållbarhetskrav i vår upphandling kring såväl hållbara leveranskedjor som klimatprestanda på råvaror., säger Ylva Svedenmark, hållbarhetsstrateg på Adda inköpscentral.