Kullaviksverket redo för nystart

Från ingen kväverening till 70-80 procents kväverening. Nya Kullaviks reningsverk har fått ett helt nytt behandlingsblock för biologisk kväve- och fosforavskiljning. För den kemiska reningen står en utrymmeseffektiv Actiflo-anläggning. Foto: Olle Andersson

Efter två års ombyggnad står ett nytt Kullaviks reningsverk klart i norra Kungsbacka. Fördubblad kapacitet för avloppsrening möter utvecklingsplaner för området, ny effektiv kväve- och fosforrening möter miljökraven.

Kullavik är ett av fyra större avloppsreningsverk i Kungsbacka kommun i Halland. Byggt 1970 och dimensionerat för motsvarande 10 000 personer har det tjänat troget i mer än fyra decennier. Men sex år in i det nya årtusendet stod det klart att Kullavik inte längre räckte till, och det av två anledningar.

Den första: 2006 antog Kungsbacka en ny översiktsplan som pekade ut Kullaviksverkets upptagningsområden Kullavik, Bukärr och Särö som utvecklingsområden, med förväntat framtida bostadsbyggande och ökad befolkning.

– Den andra anledningen var att Kullaviksverket för första gången ”slog i taket”, och under 2006 och 2007 vid flera tillfällen tog emot avloppsvatten från fler än tio tusen personer, berättar Mats Bäckman, processingenjör på Kungsbacka kommun.

– Sedan 1999 finns krav på att reningsverk för mer än tio tusen personekvivalenter ska ha kväverening, vilket Kullavik inte hade. Vi insåg att det var dags att göra något.

En ytterligare faktor som talade för en ut- och ombyggnad av verket var att det i området fanns ett antal hushåll med enskilda eller mindre privata reningsverk, för vilka en anslutning till det kommunala avloppsnätet ansågs angelägen av hälso- och miljöskäl.

Efter tre år av samråd, tillståndsansökningar och överklaganden gav en dom från Mark- och Miljödomstolen i maj 2011 klartecken för projektet. Sommaren 2012 påbörjades arbetet på plats av den upphandlade totalentreprenören VA-Ingenjörerna AB.

– Den största utmaningen i projektet har varit det begränsade utrymmet. Marken kring anläggningen är ”prickad”, så vi har i princip varit tvungna att genomföra ombyggnaden på befintlig yta.

Nya Kullavik är dimensionerat för motsvarande 20 000 personer. Verket har ett helt nytt behandlingsblock för biologisk kväve- och fosforavskiljning, och för att säkra utsläppskraven leds avloppsvattnet vid behov vidare till en Actiflo-anläggning för kemisk rening.

– Det nya verket kommer att rena avloppsvattnet från 70-80 procent av kvävet, så vi har god marginal till kravet som är 50 procent. 2013 släppte vi igenom 40-45 ton kväve om året ut i havet. Med det nya verket hade det bara blivit runt tio ton. Det känns bra, säger Mats Bäckman.