Privata aktörer kan bygga HH-förbindelsen

Vy över Helsingborg och färjetrafiken mellan Helsingborg-Helsingör i Öresund. Foto: Christer Wiik

Nordisk infrastrukturkonferens hölls i Helsingborg. På konferensen presenterades resultaten från de uppdrag som Helsingborgs stad gjort i samarbete med Cowi, Skanska och PwC. Uppdragen har gällt att ta fram skarpa alternativ för både genomförande och finansiering av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Enligt undersökningarna så ska en fast HH-förbindelse kunna betala sig inom 30 driftsår. Skanska är, med en nordisk OPS-modell, redo att bygga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Med nödvändiga politiska beslut på plats under 2014 menar Skanska att förbindelsen kan stå klar år 2025.