Viking Supply Ships sluter nytt avtal

Foto: Ankara

Viking Supply Ships ,VSS, har ingått ett längre befraktningsavtal för ett av rederiets AHTS isbrytningsfartyg, Tor Viking eller Balder Viking, med ett stort oljebolag.

Befraktningsavtalet gäller för säsongerna 2014 och 2015 i subarktiska farvatten med optioner för 2016 och 2017. Varaktigheten varje säsong kommer att vara cirka sju månader, inklusive mobilisering och demobilisering, med början omkring den 1 maj varje år.

Befraktningsavtalet omfattar specialiserade ice-management insatser i subarktiska operationer.