Sista järnvägsslipern fastspikad i nya Bözbergtunneln

Bilden visar bygget av schweiziska Bözbergtunneln. Den nya tunneln är en viktig milstolpe när det gäller att transportera järnvägsgods på ett effektivt och miljövänligt sätt. Foto: SBB

Den gyllene slipern fastspikades ceremoniellt nyligen i schweiziska Bözbergtunneln. Arbetet med den 2,7 kilometer långa tunneln förväntas vara färdigt i slutet av juni och kommer att följas av tester och försöksoperationer, inklusive träning med räddningstjänster.

Den nya tunneln kommer att ersätta den befintliga dubbelspårstunneln, som kommer att upprätthållas som en åtkomst- och nödtunnel, med fem nödutgångar mellan dessa två tunnlar.

- Den nya Bözbergtunneln är en viktig milstolpe när det gäller att transportera järnvägsgods på ett effektivt och miljövänligt sätt i Europa, säger Anna Barbara Remund, vice chef för det schweiziska federala transportkontoret.

Jacques Boschung, chef för schweiziska SBB Infrastructure, förklarade att tunneln är en viktig del av så kallade 4m-korridoren. Men det finns fortfarande andra, något mindre tunnelprojekt som också enligt planerna blir färdiga i slutet av detta år.

- Den sista stora är Paradiso-tunneln, där arbetet pågår i flera skift för att säkerställa att den blir färdig i tid," säger Boschung.