Ale inleder årets isbrytarsäsong

Årets säsongsstart för isbrytarna senarelagd. Foto: Sjöfartsverket

Nu inleddes årets isbrytarsäsong med att statsisbrytaren Ale assisterade ett handelsfartyg ut från Luleå. Säsongstartaren som inleddes något senare än normalt har inneburit besparingar i både tid och bränsle för Sjöfartsverket.

– Årets säsongsstart för isbrytarna inleddes något senare än under de senaste åren, men det är fortfarande flera månader kvar av vintersjöfartssäsongen, säger Amund Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Det milda vintervädret har tydligt märkts av utmed de svenska kusterna, men också lett till att sjöfarten till och från de svenska hamnarna hittills klarat sig helt utan isbrytarassistans. Väderförhållandena har samtidigt inneburit besparingar i både tid och bränsle för Sjöfartsverket. Men under de senaste dagarna har både kyla, snöfall och ostliga vindar över Bottenviken snabbt förändrat isförhållandena.

– Nu har en del av den nybildade isen blåst samman till en stampisvall på Bottenviken strax öster om Luleå. Isbrytaren Ale är nu i drift och är redo att assistera sjöfarten. Från och med onsdag förmiddag är även isbrytaren Frej i omedelbar beredskap, säger Amund Lindberg.