Isbrytning med "pay as you go"

Ett fartyg av denna design skulle kunna arbeta med isbrytning under vintermånaderna och resten av året nyttjas av annan verksamhet till havs, exempelvis uppbyggnad och underhåll av havsbaserade vindparker. Bild: Viking Supply Ships

Viking Supply Ships presenterar idag en metod för att spara miljarder skattekronor. Genom att enbart betala för isbrytning när den behövs skapar företaget utrymme att spara på onödiga kostnader.  Behovet av isbrytning är begränsat till vintermånaderna och beror på hur hård vintern blir och var i landet vi befinner oss. Detta innebär att man betalar för stillastående isbrytare under nio av årets tolv månader. Med Viking Supply Ships lösning kan man använda fartygen året runt under svensk flagg och med svensk besättning. Och ytterst sparar detta miljarder kronor för skattebetalarna.

– Nya isbrytare är en efterlängtad och nödvändig investering för den svenska staten, men samtidigt en investering som inte fullt ut tillgodoser det framtida behovet. Dessutom finns det en risk att den stegrande inflationen äter upp stora delar av satsningen och att svensk export och industri blir lidande, säger Trond Myklebust, vd på Viking Supply Ships.

Frågan om isbrytare har fått stort utrymme i media under senare tid. Det är bra, enligt Viking Supply, men menar samtidigt att det är viktigt att ta beslut med eftertänksamhet där man tänker på såväl kostnad för samhället, näringslivsefterfrågan som miljöhänsyn.

– Med kvalitet och respekt för den offentliga ekonomin kan vår lösning bidra till att avsevärt sänka totalkostnaden för svensk isbrytning. Genom kombianvändning av fartygen ser vi exempelvis en stor potential inom den förnybara energisektorn där våra fartyg under sommarhalvåret kan användas vid uppbyggnaden och underhållet av de stora vindkraftsparkerna till havs, säger Myklebust.

Trond Myklebust förklarar vidare att Viking Supply Ships har haft ett välfungerande samarbete med den svenska staten under de senaste 20 åren och ser gärna att detta utvecklas framöver.

Det finns även en tidsaspekt att ta hänsyn till. De två planlagda isbrytarna som ska byggas har en beräknad leverans först år 2026–2027. I väntan på att de nya isbrytarna tas i drift är det möjligt att rekonstruera redan existerande fartyg vilket både är en kostnadseffektiv och relativt snabb lösning. Redan inom ett år kan Viking Supply Ships ha en ombyggd isbrytare till en bråkdel av kostanden av en nybyggd.

– Vi strävar efter att agera effektivt och miljöklokt i allt vi gör. De kombinationsfartyg som vi har tagit fram är utrustade för att i framtiden användas med miljövänliga bränslen, säger Erik Almkvist, Head of Ice Operations på Viking Supply Ships.