”Skåne saknar tydliga satsningar”

Foto: Kasper Dudzik

Infrastrukturproposition visar vilka infrastruktursatsningar regeringen vill prioritera fram till år 2025. Trots fokus på Sveriges storstadsområden så anser Region Skåne att det saknas tydliga åtgärder på storstadsregionen Skåne.

Sedan tidigare är det känt att det ekonomiska utrymmet höjs med 20 procent för att underhålla och förbättra infrastrukturen i Sverige. Regeringen vill kraftsamla på kapacitetsproblemen i storstadsregionerna och på de större transportstråken.

– Det är bra att regeringen nu tydligt ser behoven av ökade resurser till infrastrukturen i Sverige. Region Skåne och samtliga av de skånska kommunerna har bjudit in regeringen till aktiva samtal för att få tillstånd ett särskilt satsning på infrastrukturen i Skåne – det så kallade Skånepaket. Vi förutsätter att regeringen nu återkommer till oss med anledning av detta. Det är bra att regeringen satsar på Sveriges tre stora tillväxtmotorer. Skåne har speciella förutsättningar och vi vill gärna diskutera dessa med regeringen, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och ordförande Regionala Tillväxtnämnden, Region Skåne

– Att sträckan Flackarp–Lund byggs ut från dubbelspår till fyrspår gläder mig mycket. Denna åtgärd gör att vi äntligen kan komma tillrätta med en av de största flaskhalsarna i hela det svenska järnvägsnätet, vilket i sin tur gagnar alla de skåningar som väljer att resa kollektivt säger Mats Persson(FP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.