Fortsatt fiberutbyggnad på Linköpings landsbygd

Foto: Tekniska Verken

Utsikt Bredband, som är Tekniska verkens dotterbolag, kommer nu att erbjuda fiberanslutning till hushåll och företag på Linköpings landsbygd. Behovet av att ha en framtidssäker bredbandsanslutning även på landsbygden ökar, och blir allt mer en förutsättning för att man ska kunna bo och verka överallt i kommunen. 

Utsikt Bredband började redan 2010 att ansluta hushåll på landsbygden till fibernätet och nu fortsätter utbyggnaden så att återstående områden också får tillgång till snabbt och säkert bredband via fiber.

Utbyggnaden ligger i linje med regeringens mål om att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020.
- Vi på Utsikt Bredband har under flera år anslutit många hushåll och företag på landsbygden, och det är naturligt för oss att fortsätta utbyggnaden och erbjuda återstående områden anslutning till vårt öppna fibernät, säger Jörgen Svärdh, vd på Utsikt Bredband AB.

- Utbyggnaden av fiber är en viktig fråga för Tekniska verken, som är ägare av Utsikt Bredband. Vi ska kunna tillgodose allas behov av en säker och snabb uppkoppling, inte minst för de som bor på landsbygden. Bra uppkoppling är en förutsättning för att man ska kunna verka på alla platser i kommunen, och det är en självklar faktor i Tekniska verkens vision om att bygga världens mest resurseffektiva region, säger Anders Jonsson, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping AB.
Erbjudande om anslutning kommer att skickas ut i början av 2018 och anslutningsavgiften för ett privathushåll är 19 900 kr. Utbyggnaden kommer att starta i de områden där intresset är som störst. Målet är att alla som har beställt innan sommaren 2018 kommer att få fiber installerat senast under slutet av 2019.
Källa: Tekniska Verken