Finansieringslösning klar för Spårväg syd

Spårvägs syds sträckning mellan Älvsjö och Flemingsberg via Skärholmen och Kungens kurva. Karta: Huddinge kommun

Huddinge kommun välkomnar beskedet att staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad tillsammans med Huddinge kommun vill finansiera Spårväg syd. ”Ett mycket positivt besked för Huddingeborna. Spårväg syd möjliggör en fortsatt stark tillväxt för Huddinge och södra Stockholm, nya bostäder, en större och starkare arbetsmarknad och ett växande näringsliv”, uttalar Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande från Huddinge kommun. 

Spårväg syds sträckning ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen.

– Spårväg syd knyter ihop och förbättrar tvärförbindelserna mellan de viktiga utvecklingsområdena där det finns tunnelbana, pendeltåg och stombusstrafik. Spårväg syd kommer också ge folk bättre förutsättningar att resa hållbart och innebära att Huddinge får ett tillgängligt kollektivtrafiksystem att lita på, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor (L).

Längs med sträckningen planeras för cirka 18 500 nya bostäder i Flemingsberg, Masmo, Vårby, Kungens kurva och Segeltorp.

– Jag är glad att vi har en bred politisk samsyn i den här frågan. Det skapar långsiktiga förutsättningar att stärka Huddinge med fler bostäder, arbetsplatser och bättre möjligheter att resa kollektivt. Spårväg syd kommer att göra Huddinge mer attraktivt och stärka kommunen långsiktigt, säger Sara Heelge Vikmång, (S) gruppledare och kommunalråd i opposition.
Projektstart för Spårväg beräknas till år 2024. Staten öppnar dock upp för en tidigareläggning om landsting och kommun kommer överens.