Ministerbesök i Helsingborgs Hamn

Besök av EU och handelsminister Ann Linde i Helsingborgs Hamn. Fr.v. Henric Halvorsen, Niels Vallø, Ann Linde, Per-Arne Håkansson, Jan Björklund, Eva Schönbäck och Andreas Eriksson. Foto: Helsingborgs Hamn

Nyligen gjorde Eu- och handelsminister Ann Linde ett besök i Helsingborgs Hamn med anledning av regeringens fokus på exportarbete.

 

– Extra roligt att besöka min hemstad och Helsingborgs Hamn. Helsingborg är en handelsstad och exporten är viktig för jobben och välfärden. Sveriges hamnar fungerar som ett blodomlopp för import och export. Genom regeringens insatser för att öka exporten kan hamnar och företag växa vilket ger fler jobb och tillväxt för staden, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

I hamnen gavs en kort presentation av bolaget samt några av de politiskt viktigaste frågorna för hamnar och svensk transportnäring. Svensk sjöfart kan behandla en större andel av godstransporterna med resurser som redan finns.

– Helsingborgs Hamn är en central del av svensk import och export och vi är stolta över att få Ann till oss och ville lyfta de frågor som är grundläggande för vår verksamhet och transportbranschens framtid. Sjöfarten har möjlighet att ta större andel av godstransporterna. Kapaciteten finns redan utan att kräva stora investeringar vilket både väg och järnväg gör. Det finns mycket att göra för att underlätta en flytt av gods till sjö, där farledsavgifterna är en viktig del, vars struktur idag utgör en konkurrensnackdel för handelssjöfart och därmed också för det svenska näringslivet, säger Niels Vallø vd Helsingborgs Hamn.

Skåne-regionen är av stor betydelse för svensk exportmarknad. Under ministerbesöket i Skåne invigdes också ett regionalt exportcenter som ska stödja företag i dess exportsatsning oavsett var i Sverige de är placerade. Regeringen har fattat beslut om att inrätta sex sådana regionala exportcenter inom ramen för exportstrategi, varav ett alltså ligger i Skåne.