Skåne får mest bidrag från Klimatklivet

Johannes Elamzon. Foto: Länsstyrelsen i Skåne

Nu får nio skånska projekt närmare 30 miljoner kronor i bidrag för att minska sina koldioxidutsläpp. De skånska klimatprojekten är de som ger störst klimatnytta, enligt Naturvårdsverket, 63 396 ton CO2/ år. Totalt har de skånska projekten fått 140 miljoner kronor från Klimatklivet, vilktet är mest av alla län

–Den främsta orsaken är att Skåne är ett biogaslän. Flera av de största projekten handlar om biogas vilket ger stor klimatnytta. Det finns fortfarande stor potential för ytterligare produktion av biogas. Tar vi vara på alla restprodukter från hushåll, livsmedelsindustrin och annan industri kan vi tiodubbla produktionen av biogas, säger Johannes Elamzon, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Det projekt som får mest stöd i den här gången är OX2 Bio Produktion som får 22 miljoner kronor till att förbehandla matavfall för biogasproduktion i Helsingborg.Tillsammans med företagets egna investeringar satsas 40 miljoner i projektet.

Övriga projekt som får bidrag är:

Temahallen i Vinslöv: 177 000 kronor till fjärrvärmeanslutning.

MKB Fastighets i Malmö: 250 000 kronor för laddning av elbilar i hyresfastigheter.

Kävlinge kommun och dess allmännyttiga bostadsbolag KKB Fastigheter: 313 000 respektive 464 000 för laddstolpar.

Ecobränsle i Karlshamn 468 000 + 835 000 för tankstationer för biodiesel i Malmö och Helsinborg.

Peab Asfalt i Klippan: 1,8 miljoner kronor för konvertering till bioolja.

 Magnihill i Helsingborg: 3,6 miljoner kronor för byte till pelletspanna.

Klimatklivet ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Totalt ska två miljarder kronor delas ut fram till och med 2018. Alla utom privatpersoner kan söka om bidrag från Klimatklivet.