Medling pågår i Göteborgs Hamn

Foto: Göteborgs Hamn

Enligt APM Terminals förs de pågågende medlarsamtalen i en bra och konstruktiv anda, men det är också tydligt att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra. Så sammanfattar Sophia Tuveson, Head of HR & Labour Relations på APM Terminals, medlingssamtalen mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar.

Efter att de förhandlingar som pågått lokalt mellan Hamn 4:an och APM Terminals under några veckor inte har lett till några större framsteg, gick processen i veckan in i ett delvis nytt skede, då parterna träffades för centrala medlingsdiskussioner.

- Jag tror att både vi och motparten ser fördelar med att vi nu diskuterar på en central nivå. I en medling är viljan till kompromisser större. Jag är därför försiktigt positiv, säger Sophia Tuveson.

APM Terminals kom till medlingarna, som förs i Svenskt Näringslivs lokaler i Göteborg, med det övergripande kravet att de överenskommelser som sluts måste innebära att bolaget får garantier att man klarar av att hålla servicenivåerna gentemot kunderna under sommaren.

- Det är egentligen mycket enkelt, kan motparten inte acceptera den målformuleringen, finns ingen anledning att fortsätta med samtalen.

APM Terminals vill inte spekulera i när eller om medlingen kommer att resultera i något konkret. Diskussionerna förs med en helt öppen almanacka och APM Terminals arbetar nu intensivt för att dämpa effekterna för kunderna av den strejk som är varslad till tisdag nästa vecka.

- Även om samtalen som sagt var förs i en konstruktiv anda, måste vi naturligtvis arbeta vidare med den beredskapsplan vi har i den händelse strejken blir ett faktum.