Göteborgs hamn viktig för Sveriges konkurrenskraft

Större fartyg kan inte angöra Göteborgs hamn. Foto: Göteborgs Hamn

Som Nordens största hamn har APM Terminals goda förutsättningar att hantera de allra största oceanfartygen, men vattendjupet i farleden begränsar hamnens fulla kapacitet. Djupet är inte tillräckligt för att de största fartygen ska kunna lastas fulla och kan därmed inte göra direktanlöp till eller från Göteborgs hamn. Fartygen omlastas vid större bashamnar i Europa vilket innebär en tidsfördröjning på över en vecka för transporten.

— Vi på Volvo Group har en omfattande global export, och det som inte går korrekt till här påverkar världen över och deras arbeten stannar upp. Pålitlighet och leveranssäkerhet är därför viktigt för oss. Vi uppskattar det här initiativet om att försöka få fler direktanlöp till Göteborg, nämner Fredrik Vråmo, VP Logistics Purchasing Volvo Group, vid ett panelsamtal.

Farleden in till hamnen behöver fördjupas för att hamnens fulla kapacitet ska kunna nyttjas och direktanlöp från Göteborg möjliggörs. Arbetet med farledsfördjupning är planerat att påbörjas år 2024 och förväntas vara färdigt till 2026. Något Henrik Kristensen, Vd APM Terminals, med stöd från näringslivet önskar starta tidigare. 

— Transporttiden från Göteborg direkt till Shanghai är idag 35 dagar. Det är minst en vecka snabbare än från andra hamnar i Sverige. Det är den mest kostnadseffektiva lösningen med lägst klimatpåverkan och vårt koncept bygger på att kunna erbjuda en direktavgång var 48: e timme med de tre största allianserna i världen. För att kunna utnyttja de största fartygens totala lastkapacitet behövs en djupare hamn nu. Sverige får inte bäst konkurrenskraft om vi väntar i fem år att påbörja muddringsarbetet, säger Henrik Kristensen, Vd APM Terminals.  

Källa: Svenskt Näringsliv