Peab Asfalt utför underhållsbeläggningar i Strömsund

Peab Asfalt har vunnit ramavtal med Strömsunds kommun. Foto: Peab

​Peab Asfalt har vunnit ramavtal med Strömsunds kommun gällande underhållsbeläggningar 2019-2020 med option till förlängning ett plus ett år.

Kontraktet omfattar underhållsbeläggningar och inkluderar fräsning, mindre justeringsarbeten samt justering av brunnar med mera. Utöver underhållsbeläggningar ingår det även nybeläggningar på kommunens vägar och gator samt vid kommunens fastigheter. 

Uppdraget uppgår till ett värde av cirka 1,3 miljoner.