Renar vatten med modern enzymteknik

Pharem Biotech inleder samarbete med miljöteknikföretaget Malmberg. Foto: Pharem

Målsättningen med samarbetet mellan de två bolagen är att genom modern enzymteknik utöka den existerande teknikgrunden för rening av organiska mikroföroreningar. Den gemensamma satsningen kommer att inledningsvis riktas främst mot avloppsreningsverk, ARV, på den nordiska marknaden.

Tillsammans kommer Pharem och Malmberg installera vattenreningstekniken Pharem Filtration System, PFS, på flera utvalda ARV inom Norden. Affärsfokus kommer initialt vara på den svenska marknaden, men kommer så småningom att expandera till grannländerna. Tekniken bygger på enzymer som utvecklas och anpassas för att oskadliggöra organiska mikroföroreningar, så som läkemedelsrester, från utgående vatten från avloppsreningsverken. Unikt med PFS är att det inte kräver energi för att vara fullt funktionellt då enzymerna agerar utan energitillskott.

– Samarbetet med Malmberg ger oss tillgång till deras värdefulla kunskap kring installation och service, vilket ger båda aktörerna en unik chans att fortsätta etablera oss på marknaden inom rening av organiska mikroföroreningar. Pharem’s systemlösningar börjar ta mark på flera håll i Norden, men också internationellt, och samarbete med andra aktörer är en självklarhet för oss. Det är samtidigt viktig att hitta aktörer som delar vår målsättning att göra det hållbart för så många som möjligt att bidra till att minska utsläpp av organiska miljögifter, säger Christian Ryen, COO, Pharem Biotech.

Malmberg är ett svenskt miljöteknikföretag som förser kommuner och industri med vattenrening, biogas och geoenergi. Huvudkontor och tillverkning finns i Åhus nära Kristianstad. Malmberg är ett familjeföretag sedan 1866 och arbetar för en bättre miljö under devisen ”Ren energi. Rent vatten.”

– Malmberg’s strategiska samarbete med Pharem ligger i linje med våra satsningar inom läkemedelsrening, rening av andra organiska mikroföroreningar och mikroplaster. Vi har idag både pilot- och fullskaleanläggningar för att reducera läkemedelsrester där aktivt kol eller ozon är bärande teknologi. Pharem’s lösning som baseras på enzymer är mycket intressant och kompletterar vårt erbjudande till våra kunder gällande läkemedelsrening. Alla tre teknologier har sina fördelar och går även att kombinera beroende på vattenkvalitet, storlek, platstillgång och förväntad avskiljningsgrad, säger Carl-Johan Legetth, Affärsområdeschef Malmberg Vattenrening.