81 procent har tillgång till bredband

Sveriges utbyggnad av bredband fortsätter. Foto: PTS

Sveriges utbyggnad av bredband fortsätter och numera har 81 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband med 100 Mbit/s. Det framgår av Post- och telestyrelsens senaste rapport. Tillgång till snabbt internet har på kort tid gått från att vara något ”premium” till att vara normalnivån. Och i PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2018 framgår det att utbyggnaden maler på. 

När det gäller bredband har ökningen av anslutna enfamiljshus ökat snabbt (från 53 till 61 procent) och under 2018 hade totalt 77 procent av alla hushåll tillgång till 100 Mbit/s eller mer. Hos företagen ser det än bättre ut och sammanlagt är den totala anslutningsgraden på 81 procent. En ökning med fyra procent jämfört med 2017.

Även utbyggnaden av mobilnäten fortsätter, dock inte alls i den takt som under tidigare år. Och här handlar det om att operatörerna nu inväntar 5g istället för att lägga krut på 4g.