Ny teknik för vattenrening

Ny vattenreningsteknik klarar alla krav. Arkivbild

Mörbylånga bygger nu en ny vattenrening i full skala som ska vara klart sommaren 2019. Det här är ett av sjutton projekt som fått bidrag från Naturvårdsverket till tekniska innovationer för utveckling av städer. Samverkan mellan aktörer som vill gynna hållbar stadsutveckling är nyckeln till framgången. Ett annat exempel är Bodens kommun som renar dagvatten med ny teknik i full skala efter att de först fått bidrag för en pilotstudie.

– Det är glädjande att vi nu ser fullskaliga och konkreta resultat från de pilotprojekt och förstudier som fått stöd från Naturvårdsverket. Totalt sjutton projekt har slutredovisats och vi ser resultaten spridas i städer över hela landet, och även utomlands, säger Müge Apaydin-Jönsson, projektledare på Naturvårdsverket.

Projekten handlar om olika delar av hållbar stadsutveckling, till exempel vattenrening, energieffektivisering, smartare byggande, avfallshantering och digitalisering. För att göra städerna hållbara och bra för människor att bo i krävs mycket samverkan för att idéer ska förverkligas till färdiga lösningar.

– En viktig förutsättning för städernas fortsatta utveckling är fungerande samverkan med aktörer inom offentlig sektor, privata näringslivet och akademin. Det framhåller flera av projekten i sina redovisningar.

Ny smart miljöteknik är viktiga komponenter i utvecklingen av hållbara städer. För att driva på användningen av nya tekniklösningar har Naturvårdsverket satsat 68 miljoner kronor i stöd till förstudier och projektering som leder till ökad användning av ny teknik. 63 projekt har fått stöd 2016–2018. Samtliga slutförs i år. Naturvårdsverket har till regeringen föreslagit ett fortsatt stöd till innovationer för hållbara städer eftersom resultaten varit så positiva och städernas utveckling är så avgörande för ett hållbart samhälle.