Utvecklar kraftverksområdet vid Marviken i Norrköping

Foto: Vattenfall

Nu börjar planläggningen för utvecklingen inom det tidigare kraftverksområdet vid Marviken. Det är företagen Synthesis Real Estate och Ramboll som är nya ägare till området som nu ska användas på helt andra sätt.

Planen är att bygga en skärgårdsstad med både fritidshus och året runthus - totalt rör det sig om cirka 500 bostäder. Förutom inriktning en trädgårdsstad med grönt boende, ska det även bli plats för affärer och annan service, Rapporterar Norrköpings Tidningar.

– Växer området och befolkningen så påverkas givetvis kommunal verksamhet som till exempel förskolor. Men som jag ser det så finns det redan mycket plats, och den verksamheten kommer att gynnas av de här planerna, exempelvis skolan i Kättinge, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande till Norrköpings Tidningar.

Infrastrukturen klarar enligt Stjernkvist också av att det byggs en ny liten stad. Lars Stjernkvist menar att kommunen haft en bra dialog med de nya ägarna och det vill man fortsätta med under planeringsarbetet. När det gäller själva fastighetsutformningen är målet att kommunens önskemål ska gå i ägarens linje om en fortsatt utvecklad skärgårdsmiljö.