200 eldrivna bussar i Stockholm inom två år

Foto: Scania

Tyst, ren och modern. Elbussen är som gjord för en snabbt växande storstad med höga klimatambitioner som Stockholmsregionen. På dagens Trafiknämnd tas beslut om en elbussatsning som innebär att det inom ett par år ska rulla 200 eldrivna bussar i Stockholm. Det skapar stora möjligheter, men det finns också utmaningar. Bussens batterier är en sådan. Både för att de ska stå pall i drift, men också för att vi ska säkerställa att de är producerade på ett hållbart sätt.

– Det finns problem med produktionen av batterier och spårbarheten av mineralerna som används. Som en stor aktör tänker Region Stockholm med tuffa krav driva på aktörerna för hållbar batteriproduktion, säger Tomas Eriksson (MP).

Vinsterna med elbussar är på många sätt regionala. Problemen med batterierna globala. De innehåller bland annat så kallade konfliktmineraler som bidrar till både sociala konflikter och miljöförstöring i länderna där de produceras. Den mineral som identifierats som mest kritisk är kobolt. För att belysa problemet så finns 60-70 procent av de totala resurserna av kobolt i Demokratiska republiken Kongo som är ett land som sedan lång tid tillbaka präglats av sociala och väpnade konflikter.

– Det finns flera åtgärder vi tänker driva. För det första kan hållbarheten för batterier säkerställas via certifiering av de material som används och av de processer som tillämpas precis som det görs med drivmedelscertifiering. Där ska en kravställning ingå om att batterikemier vilka innehåller hög eller överhuvudtaget någon andel kobolt ej upphandlas. Det andra är att ställa ett minikrav kring att upphandlade trafikutövare ska ha en plan och metod för spårbarheten i sin leverantörskedja. För det tredje ska vi främja återvinning och återanvändning av bussbatterier. Det minskar behov av att nya mineraler bryts, säger Tomas Eriksson (MP).

Social hållbarhet är en grundpelare i de trafikupphandlingar Region Stockholm gör. Det finns flera risker och utmaningar kopplade till batteriproduktion som indirekt bidrar till att bryta mot riktlinjer om mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsrättsliga förhållanden och lokal miljöförstöring, och sin i tur kan medföra att Region Stockholm inte når sina mål om social hållbarhet. Utöver kravställning i upphandlingar krävs det också personal inom Trafikförvaltningen för att säkra uppföljningen. Elbussarnas framfart ska ske både hållbart och ansvarsfullt.