Omexom etablerar sig i Norden

Foto: Omexom

Infratekgruppen i Norge, Sverige och Finland och Eitech Engineering är från och med januari, en del av Omexom, VINCI Energies varumärke och nätverk för energiöverföring genom hela värdekedjan.

– Norden är en viktig marknad för oss. Den är i framkant när det gäller digitalisering av samhället och förnybara energislag. Att Omexom nu etablerar sig i Norden kommer att bidra till att stärka vår position som en av de främsta aktörerna på den europeiska energitjänstemarknaden, säger Julio de Almeida, Deputy Managing Director på VINCI Energies Europe.

VINCI Energies, VINCI:s dotterbolag specialiserat inom energi och informations- och kommunikationsteknologi, förvärvade både Infratek Group och Eitech för drygt ett år sedan. Med dessa förvärv fortsatte VINCI Energies att utöka och konsolidera sin verksamhet i norra Europa. 

– Att Infratek och Eitech Engineering nu blir Omexom är ett naturligt nästa steg. Nu kommer omkring 1500 dedikerade medarbetare att vara verksamma inom Omexoms affärsområden produktion, transmission, transformatorstationer, distribution, och lokal infrastruktur. I Sverige kommer Omexom även att vara verksamt inom affärsområdet järnväg och i Norge är Critical Power Supply ett ytterligare affärsområde, säger Julio de Almeida.

Omexom är ett globalt varumärke med verksamhet i 32 länder och med en omsättning över 3,2 miljarder euro. Det är en nätverksdriven aktör där tillgång till kompetens och referensprojekt delas tvärs över avdelningar, länder och världsdelar.

– Omexom kommer tillsammans med Infrateks och Eitech Engineerings kompetens, historik, kunniga och dedikerade medarbetare att vara en attraktiv partner för kunder på alla nivåer i Norden. Som ett starkt internationellt nätverk erbjuder Omexom stora möjligheter för anställdas karriärer och kunskapsutveckling, säger Julio de Almeida.