ABB och AWS laddar framtidens elfordonsflottor

ABB utvidgar sitt utbud för hantering av elfordonsflottor. Foto: ABB

ABB:s digitala e-mobilitetssatsning Panion lanserar tillsammans med Amazon Web Services (AWS) testfasen av den första samutvecklade, molnbaserade lösningen PANION EV Charge Planning. Lösningen är utformad för realtidshantering av elfordonsflottor och laddinfrastruktur och gör det enklare för fordonsansvariga att övervaka energianvändningen och planera laddningarna av fordonsflottorna.

Då antalet elbilar, bussar, skåpbilar och lastbilar på vägarna förväntas uppgå till 145 miljoner i världen till 2030 är trycket stort för att förbättra den globala laddinfrastrukturen1. Därför utvecklar ABB en teknisk infrastruktur för att erbjuda en plattform som service. Detta ger en flexibel bas för både ”Panion EV Charge Planning” och andra programvarulösningar för fordonsansvariga.

– Övergången till elfordonsflottor innebär fortfarande en rad nya utmaningar för de fordonsansvariga”, säger Markus Kröger, grundare och vd på Panion. ”Vårt mål är att stötta omvandlingen med innovativa lösningar. Genom att arbeta med AWS och utnyttja expertisen hos vårt marknadsledande moderbolag ABB presenterar vi idag ”Panion EV Charge Planning”. Den modulära programvarulösningen hjälper de fordonsansvariga att göra sin elfordonsflotta så tillförlitlig, kostnadseffektiv och tidsbesparande som möjligt.”

I mars 2021 tillkännagav ABB och AWS samarbetet som är inriktat på elfordonsflottor. Den nya lösningen ”Panion EV Charge Planning” kombinerar ABB:s erfarenhet av lösningar för energihantering, laddteknik och e-mobilitet med Amazon Web Services erfarenhet av molnutveckling. Programvara från tredjepartsleverantörer erbjuder ofta enbart begränsade funktioner för fordonsansvariga och saknar flexibilitet vad gäller olika fordonsmodeller och laddstationer. Det nya alternativet erbjuder en skalbar, säker och enkelt anpassningsbar programvarulösning kombinerat med lätthanterad hårdvara för att göra hanteringen av de elektrifierade fordonsflottorna effektivare och kunna maximera tillförlitligheten.

– Tillförlitligheten och effektiviteten hos elfordonsflottor är integrerad för att uppnå en hållbar framtid”, säger Jon Allen, chef för Automotive Professional Services på Amazon Web Services. ”Tillsammans möjliggör ABB, Panion och AWS en konkret framtid inom elfordon. Vi fortsätter med innovativa lösningar för att den visionen ska utvecklas på ett framgångsrikt sätt och säkerställa övergången till lägre utsläpp.”

Den nya betaversionen av ”Panion EV Charge Planning” integrerar flera unika funktioner som syftar till att skapa en totallösning för fordonsansvariga när den lanseras fullt ut under 2022.

Viktiga fördelar innefattar funktionen ”Charge Planning Algorithm” som hjälper till att minska drift- och energikostnader samtidigt som kontinuiteten i verksamheten säkerställs. Funktionen ”Charge Station Management” innebär att plattformen kan koppla upp till och kommunicera med laddstationer för att schemalägga, genomföra och anpassa laddningssessioner. Detta kompletteras av funktionen ”Vehicle Asset Management” som tillhandahåller systemet alla relevanta telemetridata i realtid samt modulen ”Error Handling and Task Management”  för att utlösa åtgärder för hantering av oplanerade händelser och fel i laddoperationer som kräver mänsklig interaktion på plats, punktligt.