ABB-teknik utvecklas för transport och lagring av koldioxid

Projekt ska utveckla lagring av koldioxid i reservoarer 2 600 meter under havsbotten. Foto: ABB

ABB har kontrakterats av EPC-leverantören Aker Solutions för att leverera automationssystem för elnät och säkerhet till det norska projektet Northern Lights, världens första öppna infrastruktur för transport och lagring av koldioxid. Northern Lights, ett samriskprojekt mellan Equinor, Shell och TotalEnergies, är det första projektet för industriell avskiljning och lagring av koldioxid i syfte att utveckla en öppen och flexibel infrastruktur för att på ett säkert sätt lagra koldioxid från industrier runt om i Europa. Den första fasen i projektet ska vara slutförd i mitten av 2024 och får kapacitet att permanent lagra upp till 1,5 miljoner ton koldioxid per år, med ambitionen att öka till över fem miljoner ton per år i en andra utvecklingsfas.

Specialbyggda fartyg ska transportera avskild och kondenserad koldioxid från utsläppskällor till Northern Lights terminal Øygarden i västra Norge. Terminalen ska drivas på fjärrbasis från Equinors anläggning i Stureterminalen cirka sju kilometer bort. För att möjliggöra fjärrdrift bygger ABB en toppmodern Extended Operator Workstation i Northern Lights-terminalen som ska arbeta tillsammans med det centrala kontrollrummet i Stureterminalen. De kommer att kommunicera sömlöst med varandra för att minimera svarstiderna och får stöd för fjärrdrift dygnet runt. ABB-tekniken ska också strömförsörja hela projektet: förutom lösningen mellan fartyg och kajkant ska man implementera elnätssystemet via systemet för krafthantering och införliva hög- och lågspänningsställverk samt transformatorer.

Genom att utnyttja det distribuerade styrsystemet ABB Ability System 800xA kommer operatörerna att få bättre insyn i driften av Northern Lights-terminalen, där ABB-systemet analyserar realtidsdata och historiska data och omedelbart visar anläggningens mätvärden och KPI:er. Därmed kommer operatörerna att kunna fatta mer precisa och bättre underbyggda beslut och granska olika alternativ för optimering av prestanda för tillgångar och processer.

– ABB är marknadsledande inom distribuerade styrsystem och en mångårig partner med en djup förståelse för verksamheten och har expertis inom både on- och offshoreprojekt liksom projekt under havsbotten. Det var avgörande i vår beslutsprocess. Vi behöver anförtro vår fjärrdrift till en partner med mycket god erfarenhet vad gäller tillförlitlighet och optimering som kan ge oss en stark grund för denna viktiga utveckling, säger Kristin Glenna, projektledare för Northern Lights vid Aker Solutions.

– Förmågan att avskilja och lagra de industriella koldioxidutsläpp som i nuläget inte kan förhindras är avgörande om världen ska uppnå nettonoll-utsläpp per 2050 och det behövs en global kapacitet på 1,7 miljarder ton avskiljning av koldioxid per 2030, säger Per Erik Holsten, chef för ABB Energy Industries i Nordeuropa.